Klasy dwujęzyczne z językiem angielskim

W ofercie edukacyjnej naszej szkoły znajdują się lekcje języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. Od klasy VII szkoły podstawowej mamy także oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim.

W klasach I – VIII język angielski jest nauczany w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. W klasach III-VIII jedną lekcję prowadzi native speakar. Lekcje oparte są o najnowsze komunikatywne metody nauczania przez zabawę i osobiste zaangażowanie oraz zanurzenie w języku obcym (tzw. immersion). W trakcie zajęć kluczową rolę odgrywa ekspozycja ucznia na autentyczny język otaczający nas we współczesnym świecie w internecie, telewizji oraz komunikacji potocznej. Zaangażowanie i zanurzenie w języku realizujemy poprzez wykorzystanie autentycznych materiałów audio-wizualnych, a także poprzez rysowanie, śpiew, odgrywanie sytuacji z życia codziennego i przygotowywane przez uczniów przedstawienia.

Ponadto, w oddziałach dwujęzycznych w klasach VII – VIII  dwa lub trzy przedmioty są prowadzone w języku angielskim.

Na lekcjach języka obcego kładziemy nacisk na nabycie umiejętności porozumiewania się, a więc przede wszystkim rozumienia ze słuchu oraz skuteczną komunikację. Zdobywamy wszelkie potrzebne kompetencje w zakresie rozumienia tekstu czytanego i komunikacji pisemnej w języku angielskim, jednak głównym celem nauki jest przygotowanie uczniów do odważnego i efektywnego porozumiewania się poprzez rozmowę. Jeśli jest to tylko możliwe, łączymy naukę z sytuacjami praktycznymi i mającymi zastosowanie w codziennym życiu, np. przygotowując wspólnie w klasie potrawy na podstawie opracowanych po angielsku przepisów, odgrywając prawdopodobne sytuacje u lekarza, prezentując pogodę na wzór programów telewizyjnych czy organizując pokazy mody lub turnieje gier planszowych.

Polsko-angielska wymiana młodzieży
Nasi uczniowie będą mieli liczne okazje, by wykorzystać nabyte umiejętności językowe poza szkolnymi murami. Jedną z nich będzie coroczna polsko-angielska wymiana młodzieży lub, opcjonalnie, wyjazd na obóz językowy do szkoły w Londynie.

Nasi partnerzy