Możesz nam przekazać 1% ze swojego podatku (tutaj już wypełniony PIT).
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu – KRS 0000128582 z dopiskiem "na szkołę"


Tworzymy Fundusz Stypendialny

Celem Funduszu Stypendialnego jest wspieranie młodych uzdolnionych katolików uczących się w Szkole Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi. Wybitnym fundujemy dodatkowe indywidualne zajęcia, aby młodzi katolicy wygrywali olimpiady i konkursy. Zdolnym uczniom z uboższych rodzin fundujemy naukę w dobrej szkole, aby otrzymali najlepszą formację duchowo-intelektualną, uczyli się intensywnie języków obcych i w przyszłości zmieniali świat. Celem Funduszu Stypendialnego jest również udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.

Fundusz dysponuje środkami zebranymi od sponsorów i przyznaje dwa rodzaje stypendiów: stypendium socjalne oraz stypendium naukowe

Fundusz rozpoczyna działalność 15 sierpnia 2021 r. w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Najpierw zbieramy pieniądze, aby później móc przydzielać stypendia.

Dedykowany rachunek bankowy Funduszu Stypendialnego ma numer: 

37 2130 0004 2001 0241 8423 0012

Właściciel rachunku bankowego: Fundacja Mocni w Duchu, ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź. Tytuł przelewu: na cele statutowe.
Można odliczyć od podatku dochodowego do 6% od podstawy opodatkowania, a w przypadku firm do 10% od podstawy opodatkowania.

Jeśli chciałbyś wspierać Fundusz comiesięczną stałą wpłatą, to prosimy o składanie takich deklaracji na adres fundusz@szkola.mocniwduchu.pl
Zadeklarowane wpłaty będą brane pod uwagę przy przydzielaniu funduszy poszczególnym uczniom.

Jeśli ktoś zamierza wpłacić większą kwotę i chce ją w całości odliczyć od podatku, prosimy o kontakt na maila: fundusz@szkola.mocniwduchu.pl
W takiej sytuacji wpłata byłaby na konto parafii jezuitów w Łodzi z tytułem wpłaty "na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą".
A parafia przekaże te środki finansowe na Fundusz Stypendialny. Wówczas Urząd Skarbowy wymaga też od proboszcza potwierdzenia, że taką czynność wykonał.

Regulamin Funduszu Stypendialnego - pobierz pdf.

Wniosek o stypendium socjalne - pobierz pdf.

Wniosek o stypendium naukowe - pobierz pdf.


Możesz nam przekazać 1% ze swojego podatku (tutaj już wypełniony PIT).
Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne Mocni w Duchu – KRS 0000128582 z dopiskiem "na szkołę"

Nasi partnerzy