Sztuka jako metoda nauczania jezuickiego

“Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Najtrudniejsze jest zachowanie w sobie artysty podczas dorastania.” Pablo Picasso

Poprzez realizowanie idei edukacji jezuickiej rozumiemy proponowanie dziecku różnych dróg rozwoju osobistego, dzięki czemu istnieje większe prawdopodobieństwo, że odkryje ono swoją pasję i będzie dążyło do doskonałości w określonej sferze. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu są oferowane przez naszą szkołę zajęcia artystyczne.

Ważne jest, by już od początków edukacji na poziomie podstawowym uświadamiać dzieciom, że sztuką może zajmować się każdy, nawet bez fachowego przygotowania, ponieważ jest to jedna z najlepszych dróg wyrażania siebie – jest to inna forma komunikacji i myślenia. Pozwala ona uczniom w każdym wieku znacząco rozwinąć wyobraźnię i kreatywność. Uczy ich jednocześnie symbolicznych języków, które mają zastosowanie we wszystkich przestrzeniach, w których człowiek jest aktywnie obecny i na rzecz których działa.

„Wyobraźnia jest fundamentem wszystkiego, co wyłącznie i jednoznacznie ludzkie. Jest podstawą języka, sztuki, nauki, systemów filozoficznych i całego bogactwa ludzkiej kultury.” Ken Robinson

Poprzez sztukę nasi uczniowie uczą się staranności, skupienia i zaangażowania. Ona także pokazuje im, że każdy z nas jest inny i inaczej postrzega świat. Różnorodność, którą w ten sposób poznają, okazuje się wspólnym bogactwem, które prowadzi do współpracy i budowania relacji.

Mając na uwadze wszystkie powyższe racje, sztuka jest uważana w naszej szkole za bardzo ważny element wszechstronnego rozwoju uczniów oraz kształtowania ich dojrzałości społecznej. 

Nasi uczniowie są nie tylko odbiorcami, ale i twórcami sztuki. Jest ona nie tyle kolejnym przedmiotem, co metodą uczenia. Obok sztuk plastycznych i muzycznych elementem nauczania poprzez sztukę w naszej szkole obecny będzie także teatr i taniec.

Nasi partnerzy