Samorząd uczniowski

Jednym z celów edukacji jezuickiej jest uczenie dzieci już na etapie szkoły podstawowej odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dzieci będące członkami naszego samorządu uczniowskiego mają okazję dowiedzieć się, jak można wpływać na losy swojego środowiska i przyczyniać się do zachodzących w nich, pozytywnych zmian. Kształtowanie liderów społeczności wyposażonych w wartości takie jak wewnętrzne piękno, dobro i dążenie do prawdy, jest naszą misją. Zapraszamy wszystkie dzieci do czynnego udziału w strukturach samorządu.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli:

Przewodnicząca:  Basia Kozanko kl. 6

W składzie pomocniczym są:
Zosia Ślusarska - zastępca
Hania Fularska - sekretarz
Mateusz Płoski - skarbnik
Lidka Hamrin
Helenka Juszka

Opiekunem Samorządu jest pani Anna Szcześniak oraz pan Jakub Adamus.

Nasi partnerzy