Katolicka szkoła z wielkimi aspiracjami

Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi jest dwujęzyczną katolicką szkołą prywatną, której działalność jest oparta na modelu pedagogii ignacjańskiej, mającym swój początek w XVI wieku. Nasza placówka nosi imię św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów.  Św. Ignacy (1491 – 1556) doceniał znaczenie pracy z młodymi ludźmi – by szerzyć wśród nich katolickie wartości połączone z pragnieniem zdobywania wiedzy o świecie.

Nasza szkoła jest nowoczesną placówką, wyposażoną w 21 sal lekcyjnych i pracowni, którą tworzy wyjątkowa kadra nauczycieli przyjaznych uczniom i podchodzących z pasją do ludzi oraz swojego zawodu. Naszą misją jest realizacja tradycji nauczania jezuickiego, u których postaw leżą uniwersalne wartości jak prawda, piękno i dobro. Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie opuszczający mury naszej szkoły byli osobami gotowymi do roztropnego podejmowania kolejnych, życiowych decyzji. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do zapisania dziecka do naszej wspólnoty.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź, KRS 0000900518. 
Oprócz Fundacji Mocni w Duchu mamy Stowarzyszenie Mocni w Duchu do prowadzenia działalności wspierającej dzieła charytatywne Mocnych w Duchu. Stowarzyszenie  ma również siedzibę przy ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź, KRS 0000128582. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, na którą można przekazać 1,5% swojego podatku. Stowarzyszenie prowadzi w Łodzi dom dziecka przy ul. Kościuszki oraz świetlicę środowiskową "Anielisko" przy ul. Sienkiewicza. 

Nasza misja

Kochać i rozumieć. Szukać i znajdować Boga we wszystkim.
motto szkoły

Szkołę Podstawową im. św. Ignacego Loyoli tworzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice i dobroczyńcy tego dzieła. Poruszeni dobrocią i miłością Boga, chcemy się dzielić tym, co od Niego otrzymaliśmy. Pragniemy wychowywać dzieci i młodzież w wierze chrześcijańskiej, kształtując młodych ludzi otwartych i wrażliwych na drugiego człowieka. Odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie, odważnych i kreatywnych. Jako społeczność szkolna chcemy rozwijać się w duchowości ignacjańskiej, która uczy miłości do Boga, siebie samego i drugiego człowieka. Zależy nam również na rozwijaniu szacunku do środowiska naturalnego i świadomości kulturowej, która sprawi, że młodzi ludzie opuszczając mury naszej szkoły będą gotowi wnosić świadomy i konstruktywny wkład w tworzenie bardziej sprawiedliwych i służących dobru człowieka  struktur i mechanizmów rządzących dzisiejszym światem.

Zainspirowani myślą św. Ignacego “Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości” naszą misję realizujemy poprzez JEZUICKI MODEL WYCHOWANIA, indywidualne podejście do ucznia i postrzeganie jego wyjątkowości jako daru, rzetelne nauczanie, starannie dobrane i różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z innymi szkołami, szczególnie jezuickimi, w kraju i za granicą.

Nasi partnerzy