Nauczyciele z naszej szkoły to ludzie wiary, eksperci, pasjonaci. 

 

Bogdan Kosztyła

Bogdan Kosztyła

dyrektor szkoły, psycholog, katecheta

w czasie posługi

Ewa Ciemnicka

Ewa Ciemnicka

wicedyrektor, język niemiecki

w czasie posługi

Kamila Janczyk

Kamila Janczyk

wicedyrektor, język angielski

w czasie posługi

Edyta Patykowska

Edyta Patykowska

sekretarz szkoły

Jakub Szelka SJ

Jakub Szelka SJ

Ojciec duchowny, towarzysz duchowy w klasach IV-VIII

Katarzyna Kania-Obrzydowska

Katarzyna Kania-Obrzydowska

geografia, przyroda, świetlica, wychowawca kl. V.

Joanna Adamus

Joanna Adamus

język polski, wychowawca klasy VII

w czasie posługi

Ewa Sankowska

Ewa Sankowska

język angielski

Anna Schwarz

Anna Schwarz

język angielski

Agnieszka Miksza

Agnieszka Miksza

język angielski

Joanna Aitken

Joanna Aitken

język angielski, religia dwujęzyczna

Artur Lewinowicz

Artur Lewinowicz

j. angielski, muzyka dwujęzyczna, skrzypce

Styl grania

Magda Marcela Mahecha

Magda Marcela Mahecha

j. hiszpański oraz j. angielski

Mirosław Malinowski

Mirosław Malinowski

biologia, chemia

Poznaj bliżej
(oglądaj od 17 minuty)

Monika Zazula

Monika Zazula

biologia dwujęzyczna

Adam Widerski

Adam Widerski

historia, WOS

Poznaj bliżej

Jakub Adamus

Jakub Adamus

historia, wychowawca kl. IV, świetlica

Joanna Błaszczyk

Joanna Błaszczyk

fizyka, świetlica

w czasie posługi

Joanna Mielczarek

Joanna Mielczarek

język niemiecki

Agnieszka Kosztyła

Agnieszka Kosztyła

w-f, instruktor pływania, wychowawca klasy VIII

Dominika Kotowicz

Dominika Kotowicz

w-f, aerobik

Konrad Szynkiewicz

Konrad Szynkiewicz

informatyka

Anna Konczak

Anna Konczak

muzyka, rytmika, pianino, wychowawca kl. VI.

Poznaj bliżej

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak

Elżbieta Żukowska-Jóźwiak

plastyka

Iwona Antosiak

Iwona Antosiak

technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Aleksandra Wiącek

Aleksandra Wiącek

pedagog, nauczyciel wspomagający kształcenie wczesnoszkolne

Malwina Kocot

Malwina Kocot

towarzysz duchowy w klasach IV-VIII.

Anna Król

Anna Król

wychowawca w zerówce, religia, świetlica

Małgorzata Ślązak

Małgorzata Ślązak

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy II

Posłuchaj życzeń

Patrycja Nowak

Patrycja Nowak

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy IIIa

Iwona Ożadowicz

Iwona Ożadowicz

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy IIIb

Katarzyna Szafrańska

Katarzyna Szafrańska

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy I

Joanna Zarzecka

Joanna Zarzecka

nauczanie początkowe, religia, wychowawca klasy I

Anna Gąsiorek

Anna Gąsiorek

świetlica

Beata Zienczyk

Beata Zienczyk

bibliotekarz

Agnieszka Zielińska

Agnieszka Zielińska

koła plastyczne

Inga Pozorska

Inga Pozorska

warsztaty muzyczne - śpiew

Styl nauczania

Magdalena Myjak

Magdalena Myjak

warsztaty muzyczne - ukulele, śpiew

Styl nauczania

Adam Dziedzic

Adam Dziedzic

warsztaty muzyczne - gitara

Styl nauczania

Adam Zgrajka

Adam Zgrajka

warsztaty muzyczne - perkusja

Styl grania

 

Cechy pracownika naszej szkoły:

 

Ten krótki dokument określa kilka fundamentalnych cech i postaw, które chcemy w swoim życiu i pracy realizować jako pracownicy tej instytucji.

Jesteśmy uczniami
Uczymy się i rozwijamy w różnych wymiarach życia (emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym, społecznym i duchowym). Sprzyja temu szczególnie postawa refleksyjności nad własnymi doświadczeniami. Odpowiedzialnym za ten proces jest każdy z nas z osobna, jednak szkoła wspiera nas m.in. poprzez regularne spotkania z tutorem/mentorem oraz cotygodniowe spotkania zespołu nauczycielskiego.

Jesteśmy profesjonalistami
Charakteryzuje nas wysoki poziom kompetencji zawodowych. Solidne wykształcenie, szkolenia oraz nieustanna współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, owocują profesjonalizmem i odnajdywaniem innowacyjnych rozwiązań w pracy w szkole. Nie zadowala nas przeciętność i status quo (przyjmujemy postawę magis). Potrafmy zauważyć swoje mocne i słabe strony oraz traktować porażkę jako szansę rozwoju.

Szukamy Boga we wszystkim
Misją szkoły jest włączenie się w misję Jezusa – niesienie ludziom, szczególnie potrzebującym, Dobrej Nowiny (por. Łk 4,16-30). Pragniemy być osobami, które dostrzegają działanie Boga w świecie i życiu każdej osoby. Przejawia się to m.in. w pozytywnym nastawieniu do świata, ludzi i kultur. Wraz ze społecznością szkolną codziennie gromadzimy się na wspólnej modlitwie, która jest konkretnym wyrazem naszej troski o rozwój duchowy.

Naszą pasją jest człowiek
Ukoronowaniem stworzenia jest człowiek, dlatego w centrum naszej misji jest zawsze osoba i jej potrzeby. Chcemy być ludźmi ufnymi, szukającymi w drugim dobra, troszczącymi się o zdrowie, rozwój własny i innych. Charakteryzuje nas postawa dialogu i okazywania szacunku każdemu człowiekowi (cura personalis). Ważnym elementem funkcjonowania naszej szkoły są regularne spotkania: uczniów z pracownikami, dyrekcji z pracownikami, nauczycieli z rodzicami.

Ludzie dla innych
Uważamy, że zaangażowanie na rzecz pojednania w świecie jest konkretnym wyrazem naszej wiary. Wychowujemy naszych uczniów do tego by byli “ludźmi dla innych”, ale przede wszystkim sami staramy się takimi ludźmi być. Mamy świadomość potrzeb ludzi ubogich i zapomnianych w środowisku lokalnym i na świecie. Czujemy się odpowiedzialni, aby na miarę naszych możliwości czynić świat bardziej sprawiedliwym. Pomaga nam w tym przynależność do największej na świecie sieci szkół oraz różne projekty społeczne realizowane w naszej szkole.

Nasi partnerzy