Edukacja jezuicka jako ciągły proces

Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli  to miejsce wyjątkowe – dajemy uczniom   przestrzeń na rozwój swojego potencjału w różnych wymiarach życia: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, fizycznym i artystycznym.

Opierając się na modelu pedagogii ignacjańskiej, w którym kluczową rolę odgrywają doświadczenie, refleksja i działanie oraz na słowach papieża Franciszka skierowanych do uczestników Światowego Kongresu Edukacji Katolickiej, chcemy w naszej szkole stosować metodę, którą nazwaliśmy trójwymiarową (3Z->3H).

W skrócie można ją opisać w ten sposób: wzbudzając naturalne dla dzieci zdziwienie, zachwyt  i zaangażowanie (3Z), pragniemy wspierać rozwój ich: głowy, serca i rąk (po angielsku: Head, Heart, Hands – 3H).

•  Zdziwienie prowadzi do rozwoju „głowy”, czyli myślenia i zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i talentów.
•  Zachwyt prowadzi do rozwoju „serca”, czyli odczuwania oraz nauki rozpoznawania i wybierania tego, co dobre, prawdziwe i piękne.
•  Zaangażowanie prowadzi do rozwoju „rąk”, czyli działania w odpowiedzi na odkryte potrzeby własne i świata.

Więcej o jezuickiej edukacji przeczytasz tutaj.

Założenia naszej szkoły:

Każdy jest inny, a szkoła ta sama…

Uczniom naszej prywatnej szkoły podstawowej proponujemy szeroką ofertę zajęć obowiązkowych i dodatkowych, które pozwolą każdemu dziecku odkryć jego talenty i pasje, ale także zobaczyć, że każdy jest inny i ma swoje mocne i słabsze strony. Zwiększenie ilości zajęć obowiązkowych ze sztuki w klasach najmłodszych ma na celu rozwinięcie różnych rodzajów inteligencji (np. emocjonalnej, kinetycznej czy przestrzennej), naukę kreatywności i różnych sposobów rozwoju osobistego (w tym metod uczenia się).

Świetlica – codziennie od 7.00 do 18.00

Nasza szkolna świetlica to miejsce odpoczynku, zabawy i nauki. W naszej szkole będzie to miejsce wyjątkowe: przestronne, jasne, niebanalne, z dostępem do sal lekcyjnych. W niej będziemy zaczynać dzień wspólną modlitwą dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Ma ona także być przestrzenią używaną w czasie przerw, a popołudniami stać się miejscem rozwijania indywidualnych zainteresowań, tworzenia wspólnych dziecięcych projektów, beztroskich zabaw lub odpoczynku – a wszystko to pod troskliwym okiem nauczycieli.

Poza zajęciami

Bogata oferta zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) w szkole to fundament, na którym chcemy budować wszechstronny rozwój naszych uczniów. Dopełnieniem zajęć będzie przestrzeń na wspólne świętowanie, naukę, modlitwę czy zabawę wykraczająca poza standardowy plan lekcji. Planujemy regularnie organizować z najmłodszymi uczniami wyjścia pozaszkolne, spotkania z ciekawymi gośćmi (tu liczymy także na współpracę z rodzicami) oraz dni tematyczne. Chcemy także kilka razy w roku zaprosić rodziców i najbliższych naszych uczniów do wspólnej zabawy i integracji w czasie rodzinnych sobót.

Praca domowa

Wierzymy, że jest to element nauki, który uczy odpowiedzialności, regularności i solidności. Chcielibyśmy jednak nie obciążać zbytnio naszych uczniów, a tym bardziej ich rodziców, dodatkową pracą w czasie przeznaczonym na odpoczynek i aktywności rodzinne. W związku z tym przewidujemy dla najmłodszych czas na utrwalanie wiedzy w szkole tak, by każdy pod opieką nauczyciela mógł poćwiczyć zdobyte umiejętności czy przygotować się do kolejnego dnia nauki. W klasach starszych ilość pracy domowej chcemy możliwie ograniczać, ale jednocześnie kształtować umiejętności potrzebne do samodzielnej organizacji nauki i pracy.

Oceny

Według naszych przekonań, ocena to narzędzie, którego celem powinno być przede wszystkim przekazanie informacji zwrotnej dziecku na temat jego nowych umiejętności i zdobytej wiedzy. Powinna ona też wskazywać uczniowi drogi rozwoju. Chcielibyśmy ograniczyć motywującą (a czasem, niestety, demotywującą) rolę oceny po to, by kształtować w dziecku motywację wewnętrzną („uczę się dla siebie, nie dla ocen”). W klasach I-III będziemy stosowali ocenę opisową, a w klasach starszych oceny zgodnie ze standardową skalą.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły podstawowej codziennie spędzali czas na świeżym powietrzu. Nasze usytuowanie sprzyja bezpiecznemu wychodzeniu poza budynek szkolny - duże i wielofunkcyjne boisko wraz salą gimnastyczną tworzą doskonałe warunki do uprawiania różnych rodzajów aktywności. Poza tym w ramach zajęć będziemy kształtować dobre nawyki żywieniowe oraz promować szeroko pojętą wiedzę o zdrowym stylu życia.

Dzieci i Bóg

Uczymy się od najlepszego Nauczyciela. Jako pedagodzy podtrzymujący tradycje nauczania jezuickiego chcemy uczniom od najmłodszych lat ukazywać piękno i uniwersalność Ewangelii oraz wspierać rodziny w wychowaniu w wierze katolickiej. Rozwój duchowy dotyka całego człowieka, dlatego będziemy stosowali metody oddziałujące na wszystkie zmysły poprzez programy „Spotkanie z Chrystusem” (jezuicki program z Ameryki Południowej) oraz elementy Katechez Dobrego Pasterza (wykorzystujący metodę montessoriańską).

Nasi partnerzy