Godziny lekcyjne

Na pierwszej lekcji nauczyciel zaczyna dzień modlitwą - ok. 5 minut.
(Przeczytanie Ewangelii z dnia, komentarz do tego słowa i modlitwa uczniów.)

0. 8:10-8:55 (dla starszych klas w środy i czwartki)
1. 9:00-9:50
2. 10:00-10:45
3. 10:55-11:40
4. 11:50-12:35
Przerwa obiadowa I
5. 12:55-13:40
Przerwa obiadowa II
6. 14:00-14:45
7. 14:55-15:40
8. 15:45-16:30


 

Nasi partnerzy