Kontakt

Szkoła Podstawowa im. św. Ignacego Loyoli
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź
REGON 386596953      Wpis do rejestru
szkolawlodzi@jezuici.pl
tel. 510 401 206   lub   (42) 20 11 555

Punkt Przedszkolny im. św. Ignacego Loyoli
REGON 389916884

Sekretariat jest czynny od 8:00 do 15:00.

 

Organ prowadzący szkołę:

Fundacja Mocni w Duchu 
ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź
NIP: 7252309108   Regon: 388915144
KRS 0000900518

 

 

Rachunek do wpłat rodziców:
Fundacja Mocni w Duchu Oddział Edukacji i Wychowania
ul. Żeromskiego 26, 90-737 Łódź
82 2130 0004 2001 0244 1916 0001 

W tytule zawsze podajemy imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a potem cel np. czesne, basen, podręczniki, wycieczka, karta wstępu itd.

Rachunek Rady Rodziców: 
Fundacja Mocni w Duchu Oddział Edukacji i Wychowania
33 2130 0004 2001 0244 1916 0010 

Rachunek Funduszu Stypendialnego: 
Fundacja Mocni w Duchu Oddział Edukacji i Wychowania
06 2130 0004 2001 0244 1916 0011

Nasi partnerzy